Om oss;

Vi har over 25 års erfaring i bransjen.                                  

Vi har bred erfaring innen transport: personbefordring, buss, taxi, lastebil, langtransport m.m.  Våre sjåfører har etterutdanningskurs i "yrkes-sjåførkompetanse".

Driftsleder har 30 års erfaring som trafikkassistent/ trafikkleder/ driftsleder i transportselskap.

Innehavers utdannelse;  Førerkort A BE CE DE, VK1 Transportfag, løyveutdanning, kjøreseddel, vandelsattest, servicekurs, førstehjelpskurs, hjerte -og lungeredningskurs. HMS kurs m.m

Innehaver innehar turvognløyve.  Turvognløyve gir innehaver rett til å drive persontransport utenfor rute, med motorvogn (buss) registrert for minimum 10 personer. I tillegg har vi taxiløyve under Ørnes Taxisentral.

Meløy Tur & Minibusservice © 2007

www.meloy-minibusservice.no